Aquapriori selvittää putkiston kunnon vesinäytteestä

4.12.2015

Aquapriori Oy:n yrittäjä Harri Rautio (46) kertoo olevansa tyytyväinen paluumuuttaja. Opiskelu vei hänet Turkuun vuonna 1987 ja Varsinais-Suomessa vierähti lähes 30 vuotta. Päijänteen rantamaisemat olivat kuitenkin syöpyneet jyväskyläläissyntyisen miehen mieleen, ja kaipuu kotiseudulle toi Raution takaisin keväällä 2015.

Rautio asettui perheineen Kinkomaalle, joten Vitapolis oli luonteva sijaintipaikka Aquapriorin toimistolle.

"Yrityksen käyttöön löytyi sopiva työhuone päärakennuksesta. Lisäksi vuokrasin pienen varastotilan", Rautio kertoo.

Vuonna 2010 perustettu Aquapriori tekee vesijohtoverkoston analyysejä, jotka perustuvat vesimittauksiin. Vielä tällä hetkellä yrittäjyys on sivutoimista, ja päätyönään Rautio toimii Jyväskylän aikuisopistossa kouluttajana.

"Haaveenani on tietenkin saada yritys kasvuun, jotta voisin työskennellä siinä päätoimisesti. Nyt keskityn asiakashankintaan ja tuotekehitykseen", Rautio kertoo.

Työvälineenä vesitrioskooppi

Filosofian maisteriksi opiskellut Rautio on ajautunut vesijohtoverkostojen kuntotutkimuksia toteuttavaksi yrittäjäksi sattumalta.

"Kaksi insinööriystävääni kehitti ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä menetelmän, jolla viemäriverkoston kuntoa voidaan tutkia likavesinäytteestä. Myöhemmin menetelmä patentoitiin ja modifioitiin vesijohtoverkoston kunnon mittauksiin. Alkuvaiheessa tein myyntityötä, mutta myöhemmin opettelin myös näytteenoton ja näytteiden analysoinnin", Rautio kertoo.

Tällä hetkellä Rautio tekee yhteistyötä Turussa oman yrityksensä kautta toimivan vesihuoltoinsinöörin, Jukka Sandelinin, kanssa. Rautio myy palveluita ja tekee mittauksia, Sandelin laatii asiakkaille mittaustulosten pohjalta raportit putkiston kunnosta.

Vesinäytteet otetaan paloposteista tarkoitukseen kehitetyllä AquaTrioscope- eli Vesitrioskooppi-nimisellä laitteella. Tutkimuksen yhteydessä mitataan putkiston vedenpaine ja virtaama sekä analysoidaan näytteestä veden lämpötila, happamuus, sameus, sähkönjohtokyky ja hapetuspelkistyspotentiaali ORP.

"Näiden arvojen perusteella voimme päätellä, missä kunnossa rauta- ja valurautaputket ovat. Ongelmana on se, että vuosien varrella putkien sisä- ja ulkopuolinen korroosio sekä rauta-mangaanisaostumat heikentävät veden laatua ja virtausta. Pahimmassa tapauksessa putki syöpyy puhki, jolloin syntyy kiusallisia vesikatkoksia."

Aquapriorin mittaukset tarjoavat kuntien ja kaupunkien päättäjille tietoa vesijohtoverkoston saneerauksen priorisoinnin pohjaksi. Kun eri linjojen kunto on tiedossa, voidaan saneeraustoimenpiteet kohdistaa huonokuntoisimpiin linjoihin oikeaan aikaan.

"Menetelmä on nopea ja hygieeninen, eikä kaivinkonetta tarvita. Koska itse putken sisälle ei viedä mitään instrumentteja, veden saastumisesta ei ole vaaraa", Rautio korostaa.

Suunnitteilla jatkuva mittausmenetelmä

Aquapriorin asiakkaita ovat kunnat, kaupungit ja vesilaitokset.

"Keskitymme parhaillaan vesijohtoverkostojen mittauksiin Suomen suurimmissa kaupungeissa, joissa on satojen kilometrien putkiverkosto. Tulevaisuuden suunnitelmissa on tarjota palvelua myös naapurimaihin. Esimerkiksi Tukholmassa on lähes joka päivä vesikatkoja putkirikkojen vuoksi", Rautio kertoo.

Aquapriori on mukana tuotekehitysprojektissa, jossa suunnitellaan vesijohtoverkoston kriittisiin pisteisiin jatkuvan mittauksen mahdollistavia älykaivoja.

"Näillä älykaivoilla dataa kerättäisiin koko ajan. Kun tietyt raja-arvot ylittyisivät, vesijohtoverkoston ylläpitäjät saisivat hälytyksen putkien kunnosta. Näin puhtaan veden jakelun merkittävä lenkki, vesijohtoverkosto, olisi jatkuvassa valvonnassa", Rautio ideoi.

Vitapolista Rautio pitää hyvänä paikkana Aquapriorin kaltaiselle yritykselle. Yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää päärakennuksen neuvottelutiloja ja vuokrata rantasaunaa, mikä mahdollistaa esimerkiksi asiakastapaamisten järjestämisen.

"Olin tietoinen Vitapoliksen tilatarjonnasta jo ennen muuttoamme Jyväskylän seudulle. Tila löytyi nopeasti, kun otin yhteyttä Vitapoliksen aluepäällikköön Mika Karjalaiseen."

Ja se tärkein, Päijänne, on lähellä kotia ja yrityksen toimipistettä.

"Lapset pääsevät nyt uimaan silloin, kun huvittaa, ja Päijänteen puhtaassa vedessä on mukava tehdä veneretkiä. Täältä meillä ei ole kiire minnekään",  Rautio naurahtaa.

http://aquapriori.fi/

Teksti ja kuvat: Timo Sillanpää