Kinkomaan VItapoliksen asemakaavan muutos vireille

23.4.2018

Muuramen kunta ilmoittaa Kinkomaan Vitapolis -alueen asemakaavan muutoksen korttelissa 1202 ja 1203 vireilletulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu valmisteluaineisto ovat julkisesti nähtävillä 19.4. – 3.5.2018 kunnanvirastossa elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla (os. Virastotie 8).

Aineistoon voi tutustua myös internetsivulla osoitteessa www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi

Kirjalliset mielipiteet osoitetaan nähtävillä oloaikana elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 Muurame.