Wellness engineering – älykoteja ja hyvinvointiteknologiaa Vitapoliksesta

10.3.2014 / Asuminen / Rakentaminen / Yleiset / Yrittäminen

Kymmenen vuotta sähköasentajana ja kiinnostus kotiautomaation tarjoamista mahdollisuuksista palveluasumisessa sytytti Mika Lähteenmäen innon insinööriopintoihin vuonna 2009. Nykyään Mika on jo valmistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiteknologian koulutusohjelmasta ja on yrittäjä. Yritys tarjoaa sekä älykotisovelluksia että kehittää liikeanalyysilaitteistoa terveydenhuollon avuksi.


Käyttäjäystävällistä kodinohjaustekniikkaa


Wellness Engineering Oy on insinööritoimisto, jonka päätoimiala on älytaloratkaisut ja kodinohjausjärjestelmät avaimet käteen -periaatteella. Hyvin suunniteltu älykoti lisää kodin viihtyvyyttä, turvallisuutta, hyvinvointia, ja mukavuutta. ”Periaatteemme on, että teknologia ei missään nimessä ole rasite asukkaalle, vaan arkea helpottava tekijä”, painottaa Mika. Kodinohjausjärjestelmä on helposti muunneltavissa uusiin tarpeisiin elämäntilanteen muuttuessa. Älykoti tuo helpotusta arjen pieniin asioihin, kuten verhojen tai ikkunan aukaisuun, kulkuvalojen automaattiseen sytytykseen tai hoitajakutsuun. Valaistuksen, ilmastoinnin ja huonekohtaisen lämmityksen optimoinnilla voidaan saada pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä asuinkustannuksiin. ”Ammattitaitoiset suunnittelijamme suunnittelevat älykodin aina jokaisen käyttäjän tarpeet huomioon ottaen. Ratkaisumme on täysin räätälöitävissä asiakkaan budjetin ja toiveiden mukaan”, selventää Mika.


Edistyksellinen nivelvammakuntoutuksen seurantatyökalu
 

Mikan todellinen intohimo on hyvinvointiteknologian kehittäminen ja sen hyödyntäminen ihmisen terveyden hyväksi. Tällä hetkellä Wellness Engineering kehittää yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan kanssa liikeanalyysilaitteistoa, jolla voidaan langattomasti seurata esimerkiksi sorminivelleikkauksen jälkeistä kuntoutusta. ”Useimmiten leikkauksen jälkeisestä kuntoutumisesta ja sen tuloksellisuudesta ei saada tietoa ajoissa, koska kontrollikäynti on yleensä vasta viikkojen päässä. Kuntoutuksen oikeellisuuteen pitäisi reagoida nopeasti ensimmäisten viikkojen aikana, jotta kuntoutus lähtisi heti oikeaan suuntaan”, selventää Mika. “Tein aiheesta opinnäytetyöni tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan ylilääkärin, käsikirurgi Teemu Karjalaisen kanssa, joka oli työn toimeksiantaja. Opinnäytetyö poiki ajatuksen liikeideasta ja JAMK Generaattori tarjosi tarvittavaa tukea yrityksen perustamisessa ja yrittäjyydessä”, kiittelee Mika.


Liikeananlyysilaitteiston avulla tieto potilaan kuntoutumisesta siirtyy langattomasti kotoa sairaalaan ja potilas näkee myös itse paremmin paranemisprosessin. Potilaan liikeratojen mittaus tapahtuu hänelle luonnollisessa ympäristössä ja antaa totuudenmukaista tietoa lääkärille. Näin voidaan nopeuttaa potilaan kuntoutumista, säästää rahaa ja parantaa hoitotuloksia.
Tällä hetkellä on käynnistymässä uusi rahoituskierros ja yhteistyökumppaniverkoston laajentaminen jatkuu. Wellness Engineering luottaa yhteistyöverkostoihin ja kehittää tuotettaan laajan verkoston avulla. Tuotteella on mahdollisuudet pärjätä globaalisti ja myynti tullaan hoitamaan jonkin suuremman terveydenhoitoalan myyntikanavan kautta. ”On turha perustaa erityistä myyntikanavaa, kun sellaisia on jo maailmalla olemassa”, toteaa verkostoitumiseen ja yhteistyöhön uskova Mika.


”Tuotekehitys on järkevä pitää Jyväskylässä monestakin syystä. Yksi on se, että täällä on monipuolista koulutusta ja päteviä ihmisiä saatavilla. Terveysteknologiaosaaminen on korkealla tasolla Jyväskylässä. Lisäksi Jyväskylän seudulla on mahtava ja innostava pöhinä – paljon aktiivisia ja rohkeita nuoria ihmisiä tekemässä tulevaisuutta” hehkuttaa Mika.


Tuotteella on huomattavasti laajemmat käyttömahdollisuudet myös terveydenhoitoalan ulkopuolella. ”Koska tuote on tehty avoimella lähdekoodilla, esimerkiksi peliala tai animaation tekijät voivat hyödyntää liikeanalyysia tuotteissaan. Tuotteen jatkokehitys- ja käyttömahdollisuudet ovat hyvin laajat”, jatkaa Mika.