Tapahtuu

Puiden kaatoa ja alueen siistimistä

KOy Kinkomaan Vitapolis toteutti 2021-2022 Vitapoliksen alueella puustonhoitotöitä. Toimenpiteisiin on haettu asianmukaiset luvat Muuramen kunnalta ja työt suorittaa Päijänteen metsänhoitoyhdistys. Tarkoituksena on poistaa huonokuntoiset puut mm. turvallisuussyistä. Alueella säilytetään parantola-alueelle ominainen terveellinen ja turvallinen puusto. Alueella on suojeltavia luontoalueita ja ne on otettu huomioon.

 

PUIDEN SIISTIMINEN JA POISTO

Parantolantien lehmusrivistö siistitään ja muotoleikataan. Kinkorannan varrella oleva lehmusrivistö poistetaan, koska se on alun perin istutettu liian syvään eikä sitä saa leikkauksella kunnostettua.

 

Kangaslammen ympäristöä siistitään suojelumääräykset huomioiden. Liito-oraville jätetään tarpeeksi latvustoa lentoreitille.

 

PUUSTON POISTO

Ylilääkärin talon ja Kinkorannan välinen kuusiaita poistetaan maisemaan kuulumattomana. Ylilääkärin talon, Kinkorannan ja Parantolantien väliseltä alueelta poistetaan puustoa niin, että alueelle ominainen ryhdikäs mäntykangas säilyy. Työ näillä alueilla tehdään elokuussa.

 

Alue Parantolantien länsipuolella, joka käsittää Vasarin, hoivakoti Paatelan ja omakotialueen ympäristön, siistitään ja harvennetaan jättäen puille tarpeeksi tilaa kasvaa. Tämän alueen puut kaadetaan osissa kuluvan vuoden aikana ja varastoidaan metsänlaitaan ennen pois kuljetusta.

 

AIKATAULU

Työt aloitetaan lehmusten hoitoleikkauksella touko-kesäkuun vaihteessa. Lehmuksien muotoleikkaus suoritetaan elokuussa ja samaan aikaan siistitään Kinkorannan ja ylilääkärin talon ympäristöä. Kangaslammen ympäristön siistiminen ajoitetaan mm. lintujen pesimisen kannalta oikeaan aikaan. Työt Vasarin, hoivakoti Paatelan ja omakotialueen ympäristössä suoritetaan useammassa erässä alkaen kesällä ja päättyen vuoden vaihteeseen.

 

HUOMIOITAVAT ASIAT

 

Liikkumista työskentelyalueella tulee välttää.

 

Pyydämme huomioimaan puiden kaadosta aiheutuvan liikenteen.